podmínky soutěží

obchodní společnosti PRO INFUSION, s.r.o.

se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha identifikační číslo: 08103054 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313028

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na sociální síti odpověď na soutěžní otázku.

1.2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost PRO INFUSION, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 692/42, PSČ 186 00, IČ: 08103054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka č. 313028 (dále jen „organizátor“).

1.3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

1.4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

1.5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

1.6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

1.7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

1.8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností provozující a vlastnící sociální síť a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv této společnosti.

2. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2.2. Organizátor tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

3. MECHANISMUS SOUTĚŽE

3.1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

3.2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

4. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

4.1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

4.2. Každý výherce bude informován o výhře.

4.3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice nebo Slovenské republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.

4.4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. 

5. ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDEL

5.1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna vždy po celou dobu trvání soutěže na webové  stránce www.myfluidum.com

 V Praze dne 1. listopadu 2019

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz